Nabídka služeb

Nabízím malým a středním podnikatelům, fyzickým - právnickým osobám, občanským sdružením, zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd.  Zpracuji také podklady k přiznání k DPH, k silniční dani, k dani z nemovitosti a k dani darovací.


Podnikám na základě živnostenského oprávnění -  IČ: 16887701.Účetnictví

 • vedení hlavní knihy a deníku
 • vedení pokladních knih
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení knih DHM a DNM
 • evidence DPH, včetně přiznání k DPH a tiskových výstupů
 • zpracování knihy jízd (u smluvních partnerů, po dohodě)
 • sledování saldokontních účtů
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání, včetně všech souvisejících výkazů a přehledů
 • zpracování tiskových sestavCena za služby

 • Cena je u každého klienta jiná a závisí na objemu poskytovaných služeb.
 • Na základě Vašich podkladů vypracuji cenovou nabídku.

 Nejsem plátce DPH.Mzdy

 • zpracování a výpočet mezd zaměstnanců, včetně všech zákonných odvodů
 • zpracování výplatních listin a výplatních pásek zaměstnanců
 • vedení mzdových listů zaměstnanců
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a sociální správy
 • vedení evidenčních listů zaměstnanců
 • zpracování ročního vyúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • zpracování zápočtových listů a potvrzeních o zdanitelných příjmech zaměstnanců
 • zpracování platebních příkazů
 • výpočet zákonného čtvrtletního pojištění zaměstnavatele
 • vypracování pracovních smluv, dohod

Kontakt

Běla Havelková

Do Roklí 76,164 00 Praha 6

737 701 163


Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku
 • vedení evidence DPH, včetně přiznání k DPH
 • zpracování knihy jízd (u smluvních partnerů, po dohodě)
 • roční závěrka včetně zpracování daňového přiznání
 • přehledy pro zdravotní pojišťovny a sociální správu